2010.gada 18.decembra Mērsraga novada domes vēlēšanas
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

846.iecirknis - MĒRSRAGA KULTŪRAS NAMS
(LIELĀ IELA 25, MĒRSRAGS, ROJAS NOVADS, LV-3284)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 876)
N.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
VIENOTI MĒRSRAGAM
191
17
174
21,8
3
2
DEMOKRĀTIJU VISIEM
620
82
538
70,78
10
3
"PAR PREZIDENTĀLU REPUBLIKU"
35
13
22
4
0

Summa:

846

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.