Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
VADAKSTES PAGASTS 360 1 0.28 11 3.06 27 7.50 3 0.83 74 20.56 117 32.50 140 38.89 149 41.39 14 3.89 190 52.78
821 VADAKSTES PAMATSKOLA "SKOLA", VADAKSTE, VADAKSTES PAGASTS, SALDUS RAJ., LV-3895 360 1 0.28 11 3.06 27 7.50 3 0.83 74 20.56 117 32.50 140 38.89 149 41.39 14 3.89 190 52.78