Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
PAMPĀĻU PAGASTS 516 1 0.19 8 1.55 50 9.69 5 0.97 98 18.99 149 28.88 192 37.21 208 40.31 12 2.33 270 52.33
817 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "PUMPURIŅI" ZĀLE "PUMPURIŅI", PAMPĀĻI, PAMPĀĻU PAGASTS, SALDUS RAJ., LV-3882 516 1 0.19 8 1.55 50 9.69 5 0.97 98 18.99 149 28.88 192 37.21 208 40.31 12 2.33 270 52.33