Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
JAUNAUCES PAGASTS 341 2 0.59 10 2.93 32 9.38 4 1.17 99 29.03 131 38.42 152 44.57 155 45.45 11 3.23 198 58.06
810 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", JAUNAUCE, JAUNAUCES PAGASTS, SALDUS RAJ., LV-3893 341 2 0.59 10 2.93 32 9.38 4 1.17 99 29.03 131 38.42 152 44.57 155 45.45 11 3.23 198 58.06