Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
GAIĶU PAGASTS 643 2 0.31 15 2.33 49 7.62 8 1.24 152 23.64 208 32.35 235 36.55 244 37.95 24 3.73 317 49.30
809 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", SATIĶI, GAIĶU PAGASTS, SALDUS RAJ., LV-3873 643 2 0.31 15 2.33 49 7.62 8 1.24 152 23.64 208 32.35 235 36.55 244 37.95 24 3.73 317 49.30