Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
VIĻĀNU PAGASTS 1547 13 0.84 47 3.04 152 9.83 15 0.97 385 24.89 534 34.52 608 39.30 626 40.47 73 4.72 851 55.01
759 VIĻĀNU SIS DISPEČERDIENESTS "VIĻĀNU SIS DISPEČERDIENESTS", MALTA, VIĻĀNU PAGASTS, RĒZEKNES RAJ., LV-4650 900 4 0.44 29 3.22 102 11.33 9 1.00 202 22.44 287 31.89 339 37.67 353 39.22 41 4.56 496 55.11
760 VIĻĀNU PAGASTA BĒRNUDĀRZS JAUNIEŠU IELA 1, RADOPOLE, VIĻĀNU PAGASTS, RĒZEKNES RAJ., LV-4650 647 9 1.39 18 2.78 50 7.73 6 0.93 183 28.28 247 38.18 269 41.58 273 42.19 32 4.95 355 54.87