Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
NAUTRĒNU PAGASTS 1190 5 0.42 43 3.61 128 10.76 6 0.50 162 13.61 230 19.33 257 21.60 269 22.61 19 1.60 416 34.96
746 NAUTRĒNU VIDUSSKOLA "NAUTRĒNU VIDUSSKOLA", ROGOVKA, NAUTRĒNU PAGASTS, RĒZEKNES RAJ., LV-4652 1190 5 0.42 43 3.61 128 10.76 6 0.50 162 13.61 230 19.33 257 21.60 269 22.61 19 1.60 416 34.96