Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
KANTINIEKU PAGASTS 437 7 1.60 57 13.04 5 1.14 145 33.18 191 43.71 231 52.86 233 53.32 41 9.38 331 75.74
739 KANTINIEKU PAGASTA PADOME "KANTINIEKU PAGASTA PADOME", LIUŽA, KANTINIEKU PAGASTS, RĒZEKNES RAJ., LV-4621 437 7 1.60 57 13.04 5 1.14 145 33.18 191 43.71 231 52.86 233 53.32 41 9.38 331 75.74