Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
GAIGALAVAS PAGASTS 869 14 1.61 68 7.83 17 1.96 224 25.78 320 36.82 354 40.74 361 41.54 30 3.45 459 52.82
736 GAIGALAVAS PAGASTA PADOME RĒZEKNES IELA 2, GAIGALAVA, GAIGALAVAS PAGASTS, RĒZEKNES RAJ., LV-4618 869 14 1.61 68 7.83 17 1.96 224 25.78 320 36.82 354 40.74 361 41.54 30 3.45 459 52.82