Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
DRICĀNU PAGASTS 953 22 2.31 58 6.09 194 20.36 8 0.84 204 21.41 315 33.05 356 37.36 373 39.14 50 5.25 617 64.74
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS "DRICĀNU KULTŪRAS NAMS", DRICĀNI, DRICĀNU PAGASTS, RĒZEKNES RAJ., LV-4615 953 22 2.31 58 6.09 194 20.36 8 0.84 204 21.41 315 33.05 356 37.36 373 39.14 50 5.25 617 64.74