Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
BĒRZGALES PAGASTS 588 4 0.68 18 3.06 78 13.27 1 0.17 129 21.94 195 33.16 226 38.44 239 40.65 22 3.74 339 57.65
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS RĪTUPES IELA 34, BĒRZGALE, BĒRZGALES PAGASTS, RĒZEKNES RAJ., LV-4612 588 4 0.68 18 3.06 78 13.27 1 0.17 129 21.94 195 33.16 226 38.44 239 40.65 22 3.74 339 57.65