Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
SAUSNĒJAS PAGASTS 550 5 0.91 25 4.55 83 15.09 10 1.82 96 17.45 140 25.45 166 30.18 174 31.64 47 8.55 304 55.27
675 PAGASTA PADOME "OZOLI", SIDRABIŅI, SAUSNĒJAS PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4841 550 5 0.91 25 4.55 83 15.09 10 1.82 96 17.45 140 25.45 166 30.18 174 31.64 47 8.55 304 55.27