Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
MURMASTIENES PAGASTS 710 4 0.56 22 3.10 106 14.93 11 1.55 165 23.24 230 32.39 267 37.61 282 39.72 46 6.48 434 61.13
671 PAGASTA PADOME JAUNATNES IELA 14, MURMASTIENE, MURMASTIENES PAGASTS, MADONAS RAJ., LV-4835 710 4 0.56 22 3.10 106 14.93 11 1.55 165 23.24 230 32.39 267 37.61 282 39.72 46 6.48 434 61.13