Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
CESVAINES PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 2450 36 1.47 98 4.00 285 11.63 16 0.65 452 18.45 667 27.22 782 31.92 855 34.90 81 3.31 1221 49.84
655 CESVAINES KULTŪRAS NAMS PILS IELA 8, CESVAINE, CESVAINE AR LAUKU TERITORIJU, MADONAS RAJ., LV-4871 1927 29 1.50 83 4.31 232 12.04 12 0.62 347 18.01 527 27.35 627 32.54 695 36.07 55 2.85 982 50.96
953 KRAUKĻU PAMATSKOLA "KRAUKĻU PAMATSKOLA", KRAUKĻI, CESVAINES LAUKU TERITORIJA, CESVAINE AR LAUKU TERITORIJU, MADONAS RAJ., LV-4880 523 7 1.34 15 2.87 53 10.13 4 0.76 105 20.08 140 26.77 155 29.64 160 30.59 26 4.97 239 45.70