Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
ĪLES PAGASTS 410 4 0.98 10 2.44 38 9.27 2 0.49 69 16.83 123 30.00 142 34.63 151 36.83 31 7.56 220 53.66
433 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", ĪLE, ĪLES PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3716 410 4 0.98 10 2.44 38 9.27 2 0.49 69 16.83 123 30.00 142 34.63 151 36.83 31 7.56 220 53.66