Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
BIKSTU PAGASTS 774 4 0.52 35 4.52 111 14.34 2 0.26 156 20.16 242 31.27 268 34.63 280 36.18 32 4.13 423 54.65
431 PAGASTA PADOME "LIEPZIEDI", BIKSTI, BIKSTU PAGASTS, DOBELES RAJ., LV-3713 774 4 0.52 35 4.52 111 14.34 2 0.26 156 20.16 242 31.27 268 34.63 280 36.18 32 4.13 423 54.65