Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
ZOSĒNU PAGASTS 379 12 3.17 21 5.54 69 18.21 6 1.58 78 20.58 119 31.40 141 37.20 149 39.31 24 6.33 242 63.85
391 PAGASTA PADOME "JŪRNIEKI", MELNBĀRŽI, ZOSĒNU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4133 379 12 3.17 21 5.54 69 18.21 6 1.58 78 20.58 119 31.40 141 37.20 149 39.31 24 6.33 242 63.85