Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
NĪTAURES PAGASTS 728 10 1.37 29 3.98 102 14.01 7 0.96 163 22.39 250 34.34 298 40.93 311 42.72 12 1.65 425 58.38
378 PAGASTA ĒKA "PAGASTA ĒKA", NĪTAURE, NĪTAURES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4112 728 10 1.37 29 3.98 102 14.01 7 0.96 163 22.39 250 34.34 298 40.93 311 42.72 12 1.65 425 58.38