Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
MĀRSNĒNU PAGASTS 593 2 0.34 11 1.85 61 10.29 9 1.52 104 17.54 201 33.90 242 40.81 250 42.16 19 3.20 330 55.65
377 TAUTAS NAMS "TAUTAS NAMS", MĀRSNĒNI, MĀRSNĒNU PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4129 593 2 0.34 11 1.85 61 10.29 9 1.52 104 17.54 201 33.90 242 40.81 250 42.16 19 3.20 330 55.65