Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
KAIVES PAGASTS 316 4 1.27 30 9.49 59 18.67 2 0.63 51 16.14 74 23.42 97 30.70 99 31.33 37 11.71 195 61.71
374 KAIVES PAGASTA PAŠVALDĪBAS ZĀLE "DĀRZIŅI", KAIVE, KAIVES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4144 316 4 1.27 30 9.49 59 18.67 2 0.63 51 16.14 74 23.42 97 30.70 99 31.33 37 11.71 195 61.71