Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
JAUNPIEBALGAS PAGASTS 1726 16 0.93 136 7.88 368 21.32 17 0.98 335 19.41 499 28.91 574 33.26 605 35.05 66 3.82 1039 60.20
373 PAGASTA PADOME GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4125 1726 16 0.93 136 7.88 368 21.32 17 0.98 335 19.41 499 28.91 574 33.26 605 35.05 66 3.82 1039 60.20