Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
DZĒRBENES PAGASTS 810 8 0.99 31 3.83 91 11.23 3 0.37 113 13.95 299 36.91 306 37.78 330 40.74 45 5.56 466 57.53
371 PAGASTA PADOME "PILS", DZĒRBENE, DZĒRBENES PAGASTS, CĒSU RAJ., LV-4118 810 8 0.99 31 3.83 91 11.23 3 0.37 113 13.95 299 36.91 306 37.78 330 40.74 45 5.56 466 57.53