Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
ZIEMERA PAGASTS 714 1 0.14 33 4.62 79 11.06 8 1.12 115 16.11 183 25.63 221 30.95 232 32.49 82 11.48 393 55.04
317 ZIEMERA PAGASTA PADOME "PAGASTMĀJA", MĀRIŅKALNS, ZIEMERA PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4332 714 1 0.14 33 4.62 79 11.06 8 1.12 115 16.11 183 25.63 221 30.95 232 32.49 82 11.48 393 55.04