Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
TRAPENES PAGASTS 666 1 0.15 17 2.55 87 13.06 10 1.50 164 24.62 242 36.34 284 42.64 289 43.39 53 7.96 429 64.41
313 KULTŪRAS NAMS "KULTŪRAS NAMS", TRAPENE, TRAPENES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4348 666 1 0.15 17 2.55 87 13.06 10 1.50 164 24.62 242 36.34 284 42.64 289 43.39 53 7.96 429 64.41