Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
MĀRKALNES PAGASTS 337 2 0.59 15 4.45 52 15.43 8 2.37 73 21.66 113 33.53 134 39.76 136 40.36 27 8.01 215 63.80
311 MĀRKALNES TAUTAS NAMS "MĀRKALNES TAUTAS NAMS", MĀRKALNE, MĀRKALNES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4351 337 2 0.59 15 4.45 52 15.43 8 2.37 73 21.66 113 33.53 134 39.76 136 40.36 27 8.01 215 63.80