Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
MĀLUPES PAGASTS 545 19 3.49 66 12.11 8 1.47 121 22.20 148 27.16 189 34.68 191 35.05 38 6.97 295 54.13
310 MĀLUPES PAGASTA PADOME "DOKTORĀTS", MĀLUPE, MĀLUPES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4358 545 19 3.49 66 12.11 8 1.47 121 22.20 148 27.16 189 34.68 191 35.05 38 6.97 295 54.13