Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
JAUNANNAS PAGASTS 423 1 0.24 9 2.13 36 8.51 8 1.89 119 28.13 169 39.95 184 43.50 186 43.97 9 2.13 231 54.61
305 JAUNANNAS PAGASTA PADOME "MEIJERI", JAUNANNAS PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4340 423 1 0.24 9 2.13 36 8.51 8 1.89 119 28.13 169 39.95 184 43.50 186 43.97 9 2.13 231 54.61