Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
ILZENES PAGASTS 324 2 0.62 23 7.10 2 0.62 89 27.47 131 40.43 170 52.47 175 54.01 17 5.25 215 66.36
302 ILZENES TAUTAS NAMS "JAUNOZOLI", JAUNZEMI, ILZENES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4344 324 2 0.62 23 7.10 2 0.62 89 27.47 131 40.43 170 52.47 175 54.01 17 5.25 215 66.36