Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
GAUJIENAS PAGASTS 804 5 0.62 36 4.48 111 13.81 8 1.00 179 22.26 254 31.59 309 38.43 314 39.05 27 3.36 452 56.22
301 GAUJIENAS TAUTAS NAMS "PILSKALNI", GAUJIENA, GAUJIENAS PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4339 804 5 0.62 36 4.48 111 13.81 8 1.00 179 22.26 254 31.59 309 38.43 314 39.05 27 3.36 452 56.22