Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
ALŪKSNES PILSĒTA 6698 95 1.42 249 3.72 794 11.85 72 1.07 1207 18.02 1914 28.58 2318 34.61 2404 35.89 86 1.28 3284 49.03
293 ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA DĀRZA IELA 11, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1689 29 1.72 85 5.03 244 14.45 26 1.54 310 18.35 510 30.20 633 37.48 656 38.84 9 0.53 909 53.82
294 ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA LIELĀ EZERA IELA 26, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1748 28 1.60 70 4.00 241 13.79 14 0.80 327 18.71 486 27.80 585 33.47 600 34.32 20 1.14 861 49.26
295 ALŪKSNES PILSĒTAS VIDUSSKOLA KANAVIŅU IELA 14, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1586 19 1.20 50 3.15 131 8.26 17 1.07 265 16.71 431 27.18 519 32.72 536 33.80 21 1.32 688 43.38
296 SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" ĒKA APES IELA 4, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1675 19 1.13 44 2.63 178 10.63 15 0.90 305 18.21 487 29.07 581 34.69 612 36.54 36 2.15 826 49.31