Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
ZALVES PAGASTS 593 1 0.17 17 2.87 57 9.61 5 0.84 131 22.09 173 29.17 191 32.21 205 34.57 38 6.41 300 50.59
291 ZALVES PAGASTA TAUTAS NAMS "ZALVES PAGASTA TAUTAS NAMS", ZALVE, ZALVES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5112 280 7 2.50 20 7.14 58 20.71 89 31.79 102 36.43 104 37.14 13 4.64 137 48.93
292 SPROĢU PAMATSKOLA "SPROĢU PAMATSKOLA", SPROĢI, ZALVES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5127 313 1 0.32 10 3.19 37 11.82 5 1.60 73 23.32 84 26.84 89 28.43 101 32.27 25 7.99 163 52.08