Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
PILSKALNES PAGASTS 369 5 1.36 9 2.44 37 10.03 3 0.81 129 34.96 166 44.99 197 53.39 199 53.93 30 8.13 266 72.09
282 PILSKALNA PAGASTA PADOME NĀKOTNES IELA 4, PILSKALNE, PILSKALNES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5110 369 5 1.36 9 2.44 37 10.03 3 0.81 129 34.96 166 44.99 197 53.39 199 53.93 30 8.13 266 72.09