Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
NERETAS PAGASTS 1402 11 0.78 26 1.85 103 7.35 11 0.78 313 22.33 470 33.52 522 37.23 533 38.02 27 1.93 663 47.29
281 NERETAS KULTŪRAS NAMS PĒTERA LODZIŅA IELA 1, NERETA, NERETAS PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5118 1402 11 0.78 26 1.85 103 7.35 11 0.78 313 22.33 470 33.52 522 37.23 533 38.02 27 1.93 663 47.29