Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
KURMENES PAGASTS 569 19 3.34 51 8.96 3 0.53 136 23.90 214 37.61 243 42.71 245 43.06 67 11.78 363 63.80
279 KURMENES PAGASTA PADOME "KURMENES PAGASTA PADOME", KURMENE, KURMENES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5115 569 19 3.34 51 8.96 3 0.53 136 23.90 214 37.61 243 42.71 245 43.06 67 11.78 363 63.80