Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
BEBRU PAGASTS 921 10 1.09 52 5.65 138 14.98 8 0.87 184 19.98 273 29.64 353 38.33 381 41.37 16 1.74 535 58.09
274 BEBRU PAGASTA PADOME "BEBRU PAGASTA PADOME", VECBEBRI, BEBRU PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5135 921 10 1.09 52 5.65 138 14.98 8 0.87 184 19.98 273 29.64 353 38.33 381 41.37 16 1.74 535 58.09