Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
AIZKRAUKLES NOVADS 6688 91 1.36 198 2.96 555 8.30 69 1.03 1325 19.81 2205 32.97 2699 40.36 2835 42.39 58 0.87 3448 51.56
267 AIZKRAUKLES KULTŪRAS NAMS SPĪDOLAS IELA 2, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 1674 28 1.67 73 4.36 198 11.83 16 0.96 351 20.97 572 34.17 667 39.84 687 41.04 11 0.66 896 53.52
268 AIZKRAUKLES NOVADA ĢIMNĀZIJA LĀČPLĒŠA IELA 21, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 2569 35 1.36 66 2.57 207 8.06 27 1.05 535 20.83 880 34.25 1081 42.08 1144 44.53 16 0.62 1367 53.21
269 AIZKRAUKLES ARODVIDUSSKOLA JAUNCELTNES IELA 21, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 1499 16 1.07 31 2.07 66 4.40 10 0.67 300 20.01 504 33.62 650 43.36 672 44.83 1 0.07 739 49.30
270 AIZKRAUKLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS KALNA IELA 20, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES PAGASTS, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 946 12 1.27 28 2.96 84 8.88 16 1.69 139 14.69 249 26.32 301 31.82 332 35.10 30 3.17 446 47.15