Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
ALŪKSNES RAJONS 18028 162 0.90 704 3.91 2360 13.09 203 1.13 3738 20.73 5530 30.67 6566 36.42 6773 37.57 690 3.83 9823 54.49
293 ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA DĀRZA IELA 11, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1689 29 1.72 85 5.03 244 14.45 26 1.54 310 18.35 510 30.20 633 37.48 656 38.84 9 0.53 909 53.82
294 ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA LIELĀ EZERA IELA 26, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1748 28 1.60 70 4.00 241 13.79 14 0.80 327 18.71 486 27.80 585 33.47 600 34.32 20 1.14 861 49.26
295 ALŪKSNES PILSĒTAS VIDUSSKOLA KANAVIŅU IELA 14, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1586 19 1.20 50 3.15 131 8.26 17 1.07 265 16.71 431 27.18 519 32.72 536 33.80 21 1.32 688 43.38
296 SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" ĒKA APES IELA 4, ALŪKSNE, ALŪKSNES RAJ., LV-4300 1675 19 1.13 44 2.63 178 10.63 15 0.90 305 18.21 487 29.07 581 34.69 612 36.54 36 2.15 826 49.31
297 APES TAUTAS NAMS SKOLAS IELA 4, APE, APE AR LAUKU TERITORIJU, ALŪKSNES RAJ., LV-4337 1369 11 0.80 73 5.33 236 17.24 8 0.58 265 19.36 385 28.12 470 34.33 494 36.08 74 5.41 804 58.73
298 ALSVIĶU PAGASTA PADOME "PAGASTNAMS", ALSVIĶI, ALSVIĶU PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4333 640 2 0.31 29 4.53 87 13.59 2 0.31 139 21.72 195 30.47 227 35.47 231 36.09 31 4.84 349 54.53
299 STRAUTIŅU PAMATSKOLA "STRAUTIŅU PAMATSKOLA", STRAUTIŅI, ALSVIĶU PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4346 611 1 0.16 17 2.78 50 8.18 2 0.33 138 22.59 189 30.93 241 39.44 242 39.61 12 1.96 304 49.75
300 ANNAS PAGASTA PADOME "SMILTIS", ANNA, ANNAS PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4341 424 12 2.83 56 13.21 109 25.71 8 1.89 111 26.18 152 35.85 181 42.69 183 43.16 5 1.18 297 70.05
301 GAUJIENAS TAUTAS NAMS "PILSKALNI", GAUJIENA, GAUJIENAS PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4339 804 5 0.62 36 4.48 111 13.81 8 1.00 179 22.26 254 31.59 309 38.43 314 39.05 27 3.36 452 56.22
302 ILZENES TAUTAS NAMS "JAUNOZOLI", JAUNZEMI, ILZENES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4344 324 2 0.62 23 7.10 2 0.62 89 27.47 131 40.43 170 52.47 175 54.01 17 5.25 215 66.36
303 BEJAS TAUTAS NAMS "RŪĶI", MATISENE, JAUNALŪKSNES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4357 266 6 2.26 17 6.39 52 19.55 42 15.79 58 21.80 65 24.44 72 27.07 5 1.88 129 48.50
304 KOLBERĢA TAUTAS NAMS "DĀLDERI", KOLBERĢIS, JAUNALŪKSNES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4350 706 5 0.71 42 5.95 8 1.13 122 17.28 183 25.92 195 27.62 206 29.18 23 3.26 271 38.39
305 JAUNANNAS PAGASTA PADOME "MEIJERI", JAUNANNAS PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4340 423 1 0.24 9 2.13 36 8.51 8 1.89 119 28.13 169 39.95 184 43.50 186 43.97 9 2.13 231 54.61
306 JAUNLAICENES PAGASTA PADOME "PAMATI", JAUNLAICENE, JAUNLAICENES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4336 348 4 1.15 10 2.87 47 13.51 4 1.15 93 26.72 159 45.69 181 52.01 185 53.16 11 3.16 243 69.83
307 KALNCEMPJU PAGASTA PADOME "CEMPJI", KALNCEMPJI, KALNCEMPJU PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4342 228 2 0.88 10 4.39 32 14.04 4 1.75 68 29.82 88 38.60 97 42.54 97 42.54 22 9.65 151 66.23
308 LIEPNAS PAGASTA PADOME "LIEPNA", LIEPNA, LIEPNAS PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4354 803 7 0.87 24 2.99 136 16.94 16 1.99 230 28.64 279 34.74 299 37.24 304 37.86 41 5.11 481 59.90
309 MALIENAS PAGASTA PADOME "BRENCI", BRENCI, MALIENAS PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4359 354 1 0.28 5 1.41 33 9.32 9 2.54 103 29.10 136 38.42 161 45.48 164 46.33 14 3.95 211 59.60
310 MĀLUPES PAGASTA PADOME "DOKTORĀTS", MĀLUPE, MĀLUPES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4358 545 19 3.49 66 12.11 8 1.47 121 22.20 148 27.16 189 34.68 191 35.05 38 6.97 295 54.13
311 MĀRKALNES TAUTAS NAMS "MĀRKALNES TAUTAS NAMS", MĀRKALNE, MĀRKALNES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4351 337 2 0.59 15 4.45 52 15.43 8 2.37 73 21.66 113 33.53 134 39.76 136 40.36 27 8.01 215 63.80
312 PEDEDZES TAUTAS NAMS "KRUSTCELES", PEDEDZE, PEDEDZES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4352 555 4 0.72 31 5.59 98 17.66 3 0.54 116 20.90 149 26.85 170 30.63 174 31.35 20 3.60 292 52.61
313 KULTŪRAS NAMS "KULTŪRAS NAMS", TRAPENE, TRAPENES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4348 666 1 0.15 17 2.55 87 13.06 10 1.50 164 24.62 242 36.34 284 42.64 289 43.39 53 7.96 429 64.41
314 VECLAICENES PAGASTA PADOME "VAIŅAGI", KORNETI, VECLAICENES PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4335 346 4 1.16 12 3.47 41 11.85 56 16.18 106 30.64 125 36.13 135 39.02 17 4.91 193 55.78
315 VIREŠU PAGASTA PADOME "VECVIREŠI", VIREŠI, VIREŠU PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4355 552 2 0.36 17 3.08 84 15.22 8 1.45 118 21.38 202 36.59 233 42.21 244 44.20 38 6.88 366 66.30
316 ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA "TĒRCES" 10, ZELTIŅU PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4345 315 1 0.32 18 5.71 65 20.63 7 2.22 70 22.22 95 30.16 112 35.56 115 36.51 38 12.06 218 69.21
317 ZIEMERA PAGASTA PADOME "PAGASTMĀJA", MĀRIŅKALNS, ZIEMERA PAGASTS, ALŪKSNES RAJ., LV-4332 714 1 0.14 33 4.62 79 11.06 8 1.12 115 16.11 183 25.63 221 30.95 232 32.49 82 11.48 393 55.04
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE