Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
AIZKRAUKLES RAJONS 28352 331 1.17 1088 3.84 3165 11.16 266 0.94 5817 20.52 9003 31.75 10716 37.80 11121 39.22 921 3.25 15207 53.64
267 AIZKRAUKLES KULTŪRAS NAMS SPĪDOLAS IELA 2, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 1674 28 1.67 73 4.36 198 11.83 16 0.96 351 20.97 572 34.17 667 39.84 687 41.04 11 0.66 896 53.52
268 AIZKRAUKLES NOVADA ĢIMNĀZIJA LĀČPLĒŠA IELA 21, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 2569 35 1.36 66 2.57 207 8.06 27 1.05 535 20.83 880 34.25 1081 42.08 1144 44.53 16 0.62 1367 53.21
269 AIZKRAUKLES ARODVIDUSSKOLA JAUNCELTNES IELA 21, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 1499 16 1.07 31 2.07 66 4.40 10 0.67 300 20.01 504 33.62 650 43.36 672 44.83 1 0.07 739 49.30
270 AIZKRAUKLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS KALNA IELA 20, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES PAGASTS, AIZKRAUKLES NOVADS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5101 946 12 1.27 28 2.96 84 8.88 16 1.69 139 14.69 249 26.32 301 31.82 332 35.10 30 3.17 446 47.15
271 JAUNJELGAVAS PILSĒTAS DOME LĀČPLĒŠA IELA 11, JAUNJELGAVA, JAUNJELGAVA AR LAUKU TERITORIJU, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5134 1672 24 1.44 105 6.28 289 17.28 10 0.60 297 17.76 466 27.87 567 33.91 586 35.05 47 2.81 922 55.14
272 PĻAVIŅU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS DAUGAVAS IELA 49, PĻAVIŅAS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5120 2560 27 1.05 98 3.83 310 12.11 31 1.21 548 21.41 911 35.59 1021 39.88 1051 41.05 49 1.91 1410 55.08
273 BĒRNUDĀRZS "JUMĪTIS" 1. MAIJA IELA 4, KRIŠKALNI, AIVIEKSTES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5121 628 5 0.80 20 3.18 81 12.90 10 1.59 154 24.52 212 33.76 241 38.38 249 39.65 27 4.30 357 56.85
274 BEBRU PAGASTA PADOME "BEBRU PAGASTA PADOME", VECBEBRI, BEBRU PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5135 921 10 1.09 52 5.65 138 14.98 8 0.87 184 19.98 273 29.64 353 38.33 381 41.37 16 1.74 535 58.09
275 DAUDZESES PAGASTA PADOME "PAGASTMĀJA", DAUDZEVA, DAUDZESES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5111 835 16 1.92 42 5.03 119 14.25 3 0.36 187 22.40 273 32.69 326 39.04 334 40.00 17 2.04 470 56.29
276 IRŠU PAGASTA PADOME "KŪLĒNI", IRŠI, IRŠU PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5108 411 6 1.46 26 6.33 45 10.95 5 1.22 96 23.36 126 30.66 146 35.52 148 36.01 7 1.70 200 48.66
277 KLINTAINES PAGASTA PADOME "KŪLĪŠI", STUKMAŅI, KLINTAINES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5129 653 11 1.68 32 4.90 103 15.77 7 1.07 155 23.74 208 31.85 238 36.45 245 37.52 36 5.51 384 58.81
278 KOKNESES PAGASTA PADOME MELIORATORU IELA 1, KOKNESE, KOKNESES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5113 3166 28 0.88 104 3.28 331 10.45 23 0.73 571 18.04 968 30.57 1153 36.42 1180 37.27 57 1.80 1568 49.53
279 KURMENES PAGASTA PADOME "KURMENES PAGASTA PADOME", KURMENE, KURMENES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5115 569 19 3.34 51 8.96 3 0.53 136 23.90 214 37.61 243 42.71 245 43.06 67 11.78 363 63.80
280 MAZZALVES PAGASTA PADOME LIEPU IELA 2, ĒRBERĢE, MAZZALVES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5133 887 9 1.01 40 4.51 144 16.23 9 1.01 147 16.57 204 23.00 253 28.52 265 29.88 97 10.94 506 57.05
281 NERETAS KULTŪRAS NAMS PĒTERA LODZIŅA IELA 1, NERETA, NERETAS PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5118 1402 11 0.78 26 1.85 103 7.35 11 0.78 313 22.33 470 33.52 522 37.23 533 38.02 27 1.93 663 47.29
282 PILSKALNA PAGASTA PADOME NĀKOTNES IELA 4, PILSKALNE, PILSKALNES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5110 369 5 1.36 9 2.44 37 10.03 3 0.81 129 34.96 166 44.99 197 53.39 199 53.93 30 8.13 266 72.09
283 SECES PAGASTA PADOME "PAGASTMĀJA", SECE, SECES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5124 809 7 0.87 32 3.96 102 12.61 14 1.73 165 20.40 265 32.76 312 38.57 328 40.54 30 3.71 460 56.86
284 SĒRENES PAGASTA PADOME "SĒRENES PAGASTA PADOME", SĒRENE, SĒRENES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5123 632 14 2.22 29 4.59 54 8.54 10 1.58 114 18.04 170 26.90 186 29.43 189 29.91 14 2.22 257 40.66
285 SKRĪVERU KULTŪRAS NAMS ANDREJA UPĪŠA IELA 1, SKRĪVERI, SKRĪVERU PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5125 3169 35 1.10 115 3.63 324 10.22 22 0.69 697 21.99 1003 31.65 1199 37.84 1241 39.16 109 3.44 1674 52.82
286 STABURAGA PAGASTA PADOME "DAINAS" 13, STABURAGS, STABURAGA PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5128 376 7 1.86 16 4.26 35 9.31 5 1.33 101 26.86 159 42.29 187 49.73 188 50.00 35 9.31 258 68.62
287 SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS "SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS", SUNĀKSTE, SUNĀKSTES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5130 421 10 2.38 18 4.28 53 12.59 3 0.71 105 24.94 144 34.20 160 38.00 167 39.67 17 4.04 237 56.29
288 VALLES PAGASTA PADOME "PAGASTNAMS", VALLE, VALLES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5106 678 6 0.88 36 5.31 124 18.29 7 1.03 89 13.13 179 26.40 225 33.19 242 35.69 24 3.54 390 57.52
289 TAURKALNES BIBLIOTĒKA "ZEMENĪTES", TAURKALNE, VALLES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5132 142 3 2.11 5 3.52 10 7.04 2 1.41 31 21.83 44 30.99 48 33.80 49 34.51 6 4.23 65 45.77
290 VIETALVAS PAGASTA PADOME "VIETALVAS PAGASTA PADOME", VIETALVA, VIETALVAS PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5109 771 5 0.65 49 6.36 100 12.97 6 0.78 142 18.42 170 22.05 249 32.30 261 33.85 113 14.66 474 61.48
291 ZALVES PAGASTA TAUTAS NAMS "ZALVES PAGASTA TAUTAS NAMS", ZALVE, ZALVES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5112 280 7 2.50 20 7.14 58 20.71 89 31.79 102 36.43 104 37.14 13 4.64 137 48.93
292 SPROĢU PAMATSKOLA "SPROĢU PAMATSKOLA", SPROĢI, ZALVES PAGASTS, AIZKRAUKLES RAJ., LV-5127 313 1 0.32 10 3.19 37 11.82 5 1.60 73 23.32 84 26.84 89 28.43 101 32.27 25 7.99 163 52.08
Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE